top of page
  • 作家相片weluvtarot

標準答案

一段發人深省嘅真實對話:


🙍🏻‍♂️你讀緊個course 最高分係咩成績呀?(學霸性格成日追求分數)

🧑🏻‍🎨咪講左得一個A- 囉,得一個咋!(白羊唔鍾意重覆)

🙍🏻‍♂️係咩科目黎架?

🧑🏻‍🎨畫畫,我都唔明點解我畫畫會有A-

🙍🏻‍♂️你個老師應該望住你同學幅畫但mark錯分落你度

🧑🏻‍🎨😡😠😡😠😡😠😡😠😡 Model Answer 係「你係好叻啊」或者係 「相信自己,你係值A- 架!」




好多朋友或者自己,都會有預設嘅#標準答案,暗地裡要求對方需要對應返自己心目中的回應。

只要對方回應並非在自己設定嘅期望值內,就會非常失落,懷疑人生…#overthinking

但我地係人,唔係bot!所以人同人之間既互動先會有趣味嘛~你都唔想同AI 做朋友/談戀愛架~

人生沒有標準答案,唯有接受生活中的不完美,這樣才最真實。

#bluepillorredpill

———————————————————————

“Create Your Future.”

塔羅牌唔係萬能,無論牌面給出的信息如何,都希望你積極應對,靠您開創屬於自己的命運!

請參考更多占卜須知:https://www.weluvtarot.com/tarotreadingguide

塔羅諮詢服務收費:https://www.weluvtarot.com/rates



12 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

bottom of page